Gwarancja.

Produkty firmy Jedavid objęte są 2 letnią gwarancją.

Data, od której obowiązuje gwarancja określona jest w dokumencie sprzedaży - Paragon/Faktura.

Karta gwarancyjna jest ważna wyłącznie z załączonym dowodem zakupu - Paragon/Faktura.

Gwarancja obejmuje wszelkie wady fabryczne oraz usterki produktu wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi, ale nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.

Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek:

-   nieprawidłowego montażu.

-   samowolnych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych produktu.

-   uszkodzeń mechanicznych (uderzenia, obicia, zarysowania), chemicznych (użycie niewłaściwych środków chemicznych, niewłaściwa pielęgnacja produktu), lub celowego uszkodzenia produktu.

-   użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Montaż

Prawidłowy montaż wpływa na bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktów.

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją obsługi, zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa przez wykwalifikowane osoby.

Informacje związane z prawidłowym montażem moża uzyskać pod nr tel. 600 23 24 58

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE.

Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych używać wody z mydłem a następnie osuszyć powierzchnię za pomocą miękkiej ściereczki. Nie wolno używać agresywnych lub ścierających środków zawierających kwasy, rozpuszczalniki, chlor, alkohol itp.

Uwaga:

Kupujący jest odpowiedzialny za sprawdzenie ogólnego stanu towaru w obecności sprzedawcy, czy otrzymał wszystkie części składające się na dany produkt oraz czy jest on wolny od wad i uszkodzeń mechanicznych.

Zgłoszenie reklamacji.

Aby zgłosić reklamację należy wysłać poniższe informacje na adres e-mail: handel@jedavid.pl

- Dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail

- Skan dowodu zakupu

- Zdjęcia na których widać wady fabryczne lub usterki wynikające z prawidłowej eksploatacji

- Opis reklamacji

- Dopisać klauzlę: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego